GLC - Activiteiten

Bouwexpertise

Wat doen wij voor u?

 • Technische vaststellingen
 • Bemiddeling bij bouwgeschillen
 • Opsporen van verborgen gebreken
 • Vochtexpertise
 • Houtherkenning
 • Bijstand bij oplevering
 • Bindende deskundigenadvies
 • Technische raadgeving

Een bouwgeschil oplossen zonder gerechtelijke procedure?

 

Bijstand oplevering

U kan GL-C bvba inschakelen om u te laten bijstaan bij de voorlopige oplevering. Wij bieden een grondige technische ondersteuning tijdens de oplevering van de werken.

Bij onze Tarieven vindt u een gedetailleerd overzicht van de kostprijzen.

Technische raadgeving

GL-C adviseert bij bouwgeschillen. Wij geven technisch advies bij geschillen in opdracht van

 • Advocaten
 • Particulieren

U kan ons inschakelen. Wij treden op als technisch raadgever om uw belangen op technisch vlak te verdedigen.

Bouwkundig advies

Bij veel verbouwingswerken is niet noodzakelijk een architect vereist. Maar dankzij de talrijke scenario's voorgesteld door de verschillende ondernemers, ziet u het door de bomen het bos niet meer.

GL-C biedt bijstand en coördinatie van uw project.

Klik hier voor meer info.Schaderegeling

Welke schade?

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Bliksemschade
 • Inbraak- en diefstal
 • Glasbreuk
 • ABR
 • BA
U HEEFT RECHT OP EEN GRATIS TEGENEXPERT!

 

In opdracht van de schadelijder

GL-C bvba treedt ook op als privé- expert of als tegenexpert bij schadegevallen en verdedigt uw belangen. Bij alle vormen van schade aan uw woning kan u ons inschakelen om uw dossier te regelen.

Wist u dat u zich door ons kostenloos kan laten bijstaan bij de regeling van uw opgelopen schade?

Wat mag u verwachten?

 • GL-C adviseert u over het verloop van het dossier
 • Wij vragen offertes op
 • Wij stellen een schadelijst op
 • Wij verdedigen uw schade-eis tegenover verzekeraars en derden
 • Wij assisteren bij de herstellingswerken
 • Wij voeren controle uit op het uitvoeren van de werken
 • GL-C adviseert bij gerechtelijke dossiers

 

In opdracht van de verzekeringsmaatschappij

Wij worden regelmatig aangesteld voor schadedossiers voor de verzekeringsmaatschappij. In dit geval gaan wij als deskundige ter plaatse bij de schadeleider om de schade vast te stellen, te begroten en stellen een regeling voor. We volgen het dossier verder op.

 

Vastgoedexpertise

Schaderegeling

Bij de uittrede blijkt dat er zich huurschade voordoet. Wij stellen vast om welke schade het gaat en motiveren onze vaststellingen teneinde een minnelijke regeling te treffen.

Als onafhankelijk expertisebureau stellen wij een correcte regeling voor.

 

Plaatsbeschrijvingen

 

Plaatsbeschrijving opmaken in de huur

Het is verplicht om een plaatsbeschrijving te laten doen bij verhuur van vastgoed.

Wij stellen een volledige en nauwkeurige beschrijving op, die de staat van onderhoud en netheid van het pand, de gebruikte materialen, de verschillende installaties en hun staat van werking vermeldt.

 

Plaatsbeschrijving opmaken bij aanvang en einde van werken

Alvorens met de werken te beginnen bij nieuwbouw, renovatie of het aanpassen van het wegennet, is het sterk aanbevolen om een plaatsbeschrijving op te maken voor de panden die in de nabije omgeving liggen. Op die manier is de huidige toestand van nabije woningen vastgelegd.

Bekijk hier onze tarieven.

 

Schattingen

GL-C voert schattingen van studio’s, appartementen, gesloten- halfopen en open bebouwingen, handelspanden, industriële gebouwen uit. Wij garanderen u een snelle service met een gedetailleerde schattingsverslag.

Bekijk hier onze tarieven.

 

Privé-onderzoek

Detective

Wij voeren voornamelijk onderzoek uit in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, professionelen en particulieren die betrekking hebben met volgende zaken:


 • Schaduwing
 • Verdwijning
 • Overspel
 • Diefstal
 • Fraudeonderzoek
 • Stalking
 • Woninginbraak
 • Pc- analyse
 • Contraspionage
 • Vermogenstoestand
 • Moraliteitsonderzoek
 • Zakelijk onderzoek

Aarzel niet en contacteer ons snel!

Hoe gaan we te werk?

 • Intakegesprek
 • Observatie
 • Tussentijdse rapportering
 • Eindverslag bij afsluiting van uw dossier

Kostprijs

Bij het intakegesprek wordt een raming van de kostprijs opgemaakt. Bij akkoord voor uitvoering van de opdracht wordt een voorschot gevraagd en een afrekening bij het eindrapport. Bij grotere opdrachten wordt er op afgesproken momenten een tussentijdse rekening overgemaakt.