GLC - Activiteiten

Bouwexpertise

Wat doen wij voor u?

 • Technische vaststellingen
 • Bemiddeling bij bouwgeschillen
 • Opsporen van verborgen gebreken
 • Vochtexpertise
 • Houtherkenning
 • Bijstand bij oplevering
 • Bindende deskundigenadvies
 • Technische raadgeving

Een bouwgeschil oplossen zonder gerechtelijke procedure?

 

Bijstand oplevering

U kan GL-C bvba inschakelen om u te laten bijstaan bij de voorlopige oplevering. Wij bieden een grondige technische ondersteuning tijdens de oplevering van de werken.

Bij onze Tarieven vindt u een gedetailleerd overzicht van de kostprijzen.

Technische raadgeving

GL-C adviseert bij bouwgeschillen. Wij geven technisch advies bij geschillen in opdracht van

 • Advocaten
 • Particulieren

U kan ons inschakelen. Wij treden op als technisch raadgever om uw belangen op technisch vlak te verdedigen.

Bouwkundig advies

Bij veel verbouwingswerken is niet noodzakelijk een architect vereist. Maar dankzij de talrijke scenario's voorgesteld door de verschillende ondernemers, ziet u het door de bomen het bos niet meer.

GL-C biedt bijstand en coördinatie van uw project.

Klik hier voor meer info.Schaderegeling

Welke schade?

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Bliksemschade
 • Inbraak- en diefstal
 • Glasbreuk
 • ABR
 • BA
U HEEFT RECHT OP EEN GRATIS TEGENEXPERT!

 

In opdracht van de schadelijder

GL-C bvba treedt ook op als privé- expert of als tegenexpert bij schadegevallen en verdedigt uw belangen. Bij alle vormen van schade aan uw woning kan u ons inschakelen om uw dossier te regelen.

Wist u dat u zich door ons kostenloos kan laten bijstaan bij de regeling van uw opgelopen schade?

Wat mag u verwachten?

 • GL-C adviseert u over het verloop van het dossier
 • Wij vragen offertes op
 • Wij stellen een schadelijst op
 • Wij verdedigen uw schade-eis tegenover verzekeraars en derden
 • Wij assisteren bij de herstellingswerken
 • Wij voeren controle uit op het uitvoeren van de werken
 • GL-C adviseert bij gerechtelijke dossiers

 

In opdracht van de verzekeringsmaatschappij

Wij worden regelmatig aangesteld voor schadedossiers voor de verzekeringsmaatschappij. In dit geval gaan wij als deskundige ter plaatse bij de schadeleider om de schade vast te stellen, te begroten en stellen een regeling voor. We volgen het dossier verder op.

 

Vochtschade

 • Condensatie
 • Opstijgend vocht (capillaire werking)
 • Infiltratie door lekkage (dak)
 • Grondwater


Water- en stormschade

Bent u het slachtoffer van een waterschade?

Dan weet u misschien niet wat de oorzaak is, welke gevolgschade u heeft, …

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

 • Wij zullen vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert stellen wij voor u het beste dossier op.


Bliksemschade

Bent u het slachtoffer van een bliksemschade?

Dan weet u misschien niet welke goederen hierdoor schade opgelopen hebben? En of u uw waarborg stormschade ook kan aanspreken?

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

 • Wij zullen vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert stellen wij voor u het beste dossier op.


Brandschade

Bent u het slachtoffer van een brandschade?

Wij beseffen dat dit een ingrijpende gebeurtenis is met een hoop zorgen.

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

 • Wij zullen vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert stellen wij voor u het beste dossier op.


BA/ABR

Inbraakschade

Glasbreuk

De belangrijke en complexe taken m.b.t. uw schaderegeling kan u met een gerust hart aan ons overlaten.

 • Wij zullen vanaf het begin tot einde bijstaan in uw schaderegeling. Als uw onafhankelijke schade expert stellen wij voor u het beste dossier op.


Vastgoedexpertise

Schaderegeling

Bij de uittrede blijkt dat er zich huurschade voordoet. Wij stellen vast om welke schade het gaat en motiveren onze vaststellingen teneinde een minnelijke regeling te treffen.

Als onafhankelijk expertisebureau stellen wij een correcte regeling voor.

 

Plaatsbeschrijvingen

 

Plaatsbeschrijving opmaken in de huur

Het is verplicht om een plaatsbeschrijving te laten doen bij verhuur van vastgoed.

Wij stellen een volledige en nauwkeurige beschrijving op, die de staat van onderhoud en netheid van het pand, de gebruikte materialen, de verschillende installaties en hun staat van werking vermeldt.

 

Plaatsbeschrijving opmaken bij aanvang en einde van werken

Alvorens met de werken te beginnen bij nieuwbouw, renovatie of het aanpassen van het wegennet, is het sterk aanbevolen om een plaatsbeschrijving op te maken voor de panden die in de nabije omgeving liggen. Op die manier is de huidige toestand van nabije woningen vastgelegd.

Indien u een Rechtsbijstandsverzekering heeft worden de kosten voor opmaak van een plaatsbeschrijving voor aanvang der werken bij buren door de verzekering terugbetaald.

Bekijk hier onze tarieven.

 

Schattingen

 

GL-C doet waardebepalingen van:
 • Studio's
 • gesloten, half- open en open bebouwingen
 • Handelspanden
 • Industriële gebouwen

 

Hoe gaan we te werk?
 • plaats vrijblijvend een opdracht via onze contactpagina of via het nummer +32 (0) 3 283 06 21.
 • Wij contacteren u om bijkomende informatie te verschaffen en/of het bespreken van uw specifieke doelstelling van de schatting.
 • Indien akkoord wordt een plaatsbezoek ingepland. U ontvangt een bevestiging via email. Bij het plaatsbezoek zelf dient iemand aanwezig te zijn die ons toegang kan verlenen tot alle ruimten van het pand. Indien geen plannen beschikbaar zijn worden de nodige opmetingen ter plaatse uitgevoerd. Wat kadastrale info betreft vragen we notariële stukken ter inzage klaar te leggen.
 • Betaling en oplevering. De betaling kan gebeuren contant bij de opname van de gegevens. Na ontvangst van uw betaling wordt het schattingsverslag u toegezonden binnen de 3 werkdagen.
 • Bekijk hier onze tarieven.

Metingen

Lekdetectie

U heeft vochtschade of schimmelvorming en de oorzaak is niet gekend?

 • GL-C voert een lekdetectie uit met behulp van de nodige metingen (vochtmeting, traceergas, drukmeting of een camera-inspectie).
 • U ontvang een overzichtelijk rapport.
 • Met dit rapport weet een vakman waar hij de herstellingswerken kan uitvoeren.
 • De verzekering vergoedt bijna altijd de kosten.

 

Blowerdoortest

U wil de luchtdichtheid van uw woning testen?

 • GL-C voert een luchtigheidstest uit en spoort eventuele lekken op (na de ruwbouwfase).
 • U ontvang een rapport.
 • GL-C voert een controlemeting uit.

 

Thermografie

Waarom een warmtebeeldonderzoek?

 • Warmteverliezen zichtbaar maken
 • Opsporen van verborgen gebreken
 • Opsporen van vocht in uw woning
 • Controle van goede werking van uw installaties

 

Trillingsmeting

Welke Trillingsmeting?

 • Trilling in gebouwen
 • Trillingsblootstelling van personen
 • Trilling van installaties

 

Elektromagnetische meting

Wat wordt er gemeten?

 • Zendmasten voor mobile telefonie
 • Televisie
 • Draadloze telefoons
 • Wi-Fi
 • Hoogspanningsleidingen
 • Bovenleidingen en spoor van treinen en trams
 • Elektriciteitsnet (binnen, buiten, ondergronds)
 • Computers
 • Elektrische auto

 

 

Privé-onderzoek

Detective

Wij voeren voornamelijk onderzoek uit in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, professionelen en particulieren die betrekking hebben met volgende zaken:


 • Schaduwing
 • Verdwijning
 • Overspel
 • Diefstal
 • Fraudeonderzoek
 • Stalking
 • Woninginbraak
 • Pc- analyse
 • Contraspionage
 • Vermogenstoestand
 • Moraliteitsonderzoek
 • Zakelijk onderzoek

Aarzel niet en contacteer ons snel!

Hoe gaan we te werk?

 • Intakegesprek
 • Observatie
 • Tussentijdse rapportering
 • Eindverslag bij afsluiting van uw dossier

Kostprijs

Bij het intakegesprek wordt een raming van de kostprijs opgemaakt. Bij akkoord voor uitvoering van de opdracht wordt een voorschot gevraagd en een afrekening bij het eindrapport. Bij grotere opdrachten wordt er op afgesproken momenten een tussentijdse rekening overgemaakt.