GLC - Activiteiten

Bouwexpertise

Wat doen wij voor u?

 • Technische raadgeving
 • Bemiddeling bij bouwgeschillen
 • Opsporen van verborgen gebreken
 • Vochtexpertise
 • Bouwcoördinatie
 • Bijstand bij oplevering
 • Bindende deskundigenadvies

Een bouwgeschil oplossen zonder gerechtelijke procedure?

Bijstand bij oplevering

U kan GL-C bvba inschakelen om u te laten bijstaan bij de voorlopige oplevering. Wij bieden een grondige technische ondersteuning tijdens de oplevering van de werken.

Bij onze Tarieven vindt u een gedetailleerd overzicht van de kostprijzen.

Technische raadgeving

GL-C adviseert bij bouwgeschillen. Wij geven technisch advies bij geschillen in opdracht van

 • Advocaten
 • Particulieren
 • Professionelen

U kan ons inschakelen. Wij treden op als technisch raadgever bij zowel minnelijke als gerechtelijke expertise om uw belangen op technisch vlak te verdedigen.

Bouwadvies

Aankoopadvies

Een woning koop je of bouw in principe maar één keer in je leven. Laat u daarom technisch bijstaan bij de aankoop van uw woning. GL-C geeft u ter plaatse een technisch advies over:

 • De algemene staat van het pand
 • Aandachtspunten en eventuele gebreken
 • informatie over de budgettering
 • de essentiële werkzaamheden
 • advies over uw verbouwingsidee
 • advies over uw technische vragen

Klik hier voor meer info.

Voorafgaand bouwadvies

U hebt bouw- of verbouwingsplannen maar wenst u eerst te informeren over de kostprijsn, de mogelijkheden, noodzaken,... Met GL-C kan u uw idee bespreken. Wij geven u een grondig technisch advies over bouwaanvraagdossiers, (ver)bouw(ings)mogelijkheden, budgettering,...

 • Bouwaanvraagdossier
 • (ver)bouw(ings)mogelijkheden
 • budgettering
 • De technische haalbaarheid van uw idee

GL-C biedt daarenboven ook een technische ondersteuning en/of coördinatie bij uw bouwproject.

Klik hier voor meer info.

Bouwcoördinatie

Bij veel verbouwingswerken is niet noodzakelijk een architect vereist. Maar dankzij de talrijke scenario's voorgesteld door de verschillende ondernemers, ziet u het door de bomen het bos niet meer.

GL-C biedt bijstand en coördinatie van uw project en behartigd de belangen van de bouwheer.

Wij treden op als coördinator voor:

 • Particulieren
 • Bouwpromotors
 • Investeerders

Klik hier voor meer info.

Schaderegeling

Welke schade?

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Bliksemschade
 • Inbraak- en diefstal
 • Glasbreuk
 • ABR
 • BA
U HEEFT RECHT OP EEN GRATIS TEGENEXPERT!

In opdracht van de schadelijder of verzekerde

GL-C bvba treedt ook op als privé- expert of als tegenexpert bij schadegevallen en verdedigt uw belangen. Bij alle vormen van schade aan uw woning kan u ons inschakelen om uw dossier te regelen.

Wij staan u bij van begin tot einde van uw schaderegeling. Dit is doorgaans kosteloos.

Wat mag u verwachten?
 • Wij adviseren u over het verloop van het dossier
 • Wij vragen offertes op
 • Wij stellen een schadelijst op
 • Wij zijn aanwezig tijdens de expertise van de expert van de verzekering
 • Wij verdedigen uw schade-eis tegenover verzekeraars en derden
 • Wij adviseren bij gerechtelijke dossiers
 • Wij assisteren bij de herstellingswerken
 • Wij voeren controle uit op het uitvoeren van de werken
Wanneer kan u beroep doen op GL-C?
 • U gaat niet akkoord met het voorstel van uw verzekering en u wenst onafhankelijk advies.
 • U heeft schade geleden aan uw woning of goederen. Wij verdedigen uw belangen en komen op voor uw rechten.
 • U heeft schade veroorzaakt aan een woning of goederen van een ander. Ook dan heeft u recht op uw eigen privé expert om uw rechten te verdedigen.
 • U heeft grote schade geleden (brandschade, wateroverlast,…) en wenst een correcte schadebegroting.
 • Uw woning vertoont scheuren en barsten ten gevolge van rioleringswerken, wegenwerken of verbouwingswerken van uw buren en/of aangestelde aannemer door werken in uw straat. Ook dan is GL-C de ideale partner om uw schade te regelen.
 • Wij behartigen bij elk rechtsbijstanddossier. Lees hoe u (vaak kosteloos) GL-C kan inschakelen via uw rechtsbijstand.

In opdracht van de verzekeringsmaatschappij

Wij worden regelmatig aangesteld voor schadedossiers voor de verzekeringsmaatschappij. In dit geval gaan wij als deskundige ter plaatse bij de schadeleider om de schade vast te stellen, te begroten en stellen een regeling voor. We volgen het dossier verder op.

Vastgoedexpertise

Plaatsbeschrijvingen

 

Plaatsbeschrijving opmaken in de huur

Het is verplicht om een plaatsbeschrijving te laten doen bij verhuur van vastgoed.

Wij stellen een volledige en nauwkeurige beschrijving op, die de staat van onderhoud en netheid van het pand, de gebruikte materialen, de verschillende installaties en hun staat van werking vermeldt.

 

Plaatsbeschrijving opmaken bij aanvang en einde van werken

Alvorens met de werken te beginnen bij nieuwbouw, renovatie of het aanpassen van het wegennet, is het sterk aanbevolen om een plaatsbeschrijving op te maken voor de panden die in de nabije omgeving liggen. Op die manier is de huidige toestand van nabije woningen vastgelegd.

Indien u een Rechtsbijstandsverzekering heeft worden de kosten voor opmaak van een plaatsbeschrijving voor aanvang der werken bij buren door de verzekering terugbetaald.

Bekijk hier onze tarieven.

 

Schattingen

GL-C voert schattingen van studio’s, appartementen, gesloten- halfopen en open bebouwingen, handelspanden, industriële gebouwen uit. Wij garanderen u een snelle service met een gedetailleerde schattingsverslag.

 

Type schattingen.

 

Normale venale schatting

Een Normale Venale schatting bevat een volledig schattingsverslag van een 10 tal pagina's met o.a. een volledige beschrijving, foto's, liggingsplan, situatieplan, grondplan of schets, berekening, ... In een normaal schattingsverslag worden normaliter geen vergelijkingspunten vermeld. Indien noodzakelijk wordt dit in regie supplementair uitgevoerd. U wordt hiervan voorafgaand verwittigd.

 

Uitgebreide schatting

Een uitgebreid schattingsverslag heeft dezelfde basis zoals een normaal schattingsverslag maar wordt verder uitgebreid met:

 • informatie van de gebruikte vergelijkingspunten (foto, adres, korte beschrijving)
 • situatieplan van de gebruiktevergelijkingspunten t.o.v. het te schatten goed
 • analyse van de vergelijkingspunten t.o.v. het te schatten goed (overzicht van de correctie factoren en berekening)

Bekijk hier onze tarieven.

 

Privé-onderzoek

Detective

Wij voeren voornamelijk onderzoek uit in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, professionelen en particulieren die betrekking hebben met volgende zaken:


 • Schaduwing
 • Verdwijning
 • Overspel
 • Diefstal
 • Fraudeonderzoek
 • Stalking
 • Woninginbraak
 • Pc- analyse
 • Contraspionage
 • Vermogenstoestand
 • Moraliteitsonderzoek
 • Zakelijk onderzoek

Aarzel niet en contacteer ons snel!

Hoe gaan we te werk?

 • Intakegesprek
 • Observatie
 • Tussentijdse rapportering
 • Eindverslag bij afsluiting van uw dossier

Kostprijs

Bij het intakegesprek wordt een raming van de kostprijs opgemaakt. Bij akkoord voor uitvoering van de opdracht wordt een voorschot gevraagd en een afrekening bij het eindrapport. Bij grotere opdrachten wordt er op afgesproken momenten een tussentijdse rekening overgemaakt.