Ontdek GL-C

GL-C heeft een zeer ruime ervaringExpertise

 • Minnelijke expertise
  • Bij bouwgebreken en verhuurschade
 • Gerechtelijke expertise
  • Voor rechtbanken van Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Leuven
 • Privé-expertise
  • Bij brand- water- en stormschadedossiers aangesteld door de verzekering of door de schadeleider of verzekerde
 • Bemiddeling
  • Bij bouwgeschillen
 • Schattingen
  • Bij aan- en verkoop van vastgoed
 • Plaatsbeschrijvingen
  • Bij verhuur en aanvang werken

Lidmaatschap

 • WTCB
  • Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Bouw
 • VIK
  • Vlaams Ingenieurs Kamer/ Ie-net

Onze doelgroepen

Particulier

 • Schaderegeling
 • Schattingen
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Bouwgeschillen
 • Bemiddeling

Professionelen

 • Bouwgeschillen
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Bemiddeling
 • Technische raadgeving
 • Schattingen

Verzekeringen

 • Schaderegeling
 • Technische raadgeving

Notarissen

 • Schattingen
 • Plaatsbeschrijvingen

Immobiliën

 • Plaatsbeschrijvingen
 • Schaderegeling

Advocaten

 • Technische raadgeving
 • Bemiddeling

Rechtbanken

 • Gerechtelijke expertise

Banken

 • Schattingen

Specialisaties

Bouw

 • Hout
 • Vocht
 • Isolatie
 • Ventilatie
 • Constructie
 • Bouwgebreken
 • Waterdichtheid
 • Elektrische installatie
 • Verwarmingsinstallatie
 • Koeltechnieken
 • Sanitair
 • Riolering
 • Binnenafwerking

Onroerend goed

 • Schade
 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheid
 • Staat van bevinding
 • Schattingen
 • Bodemsanering

Materiaal

 • Hout
 • Bouwmaterialen
 • Grondstoffen
 • Bindingsmiddelen

Privé/ Openbare werken

 • Afbraakwerken
 • Woningbouw
 • Appartementen
 • Projectontwikkeling
 • Wegen en infrastructuur
 • Industriële gebouwen
 • Leidingen en riolering
 • Bruggen

Schadedossiers

 • Brandschade
 • Waterschade
 • Stormschade
 • Bliksemschade
 • Glasbreuk
 • BA
 • ABR
 • Inbraak

Enkele referenties

GL-C Tarieven

Ontdek onze tarieven!